Search

Pori 1955

Edited: 29.9.2022
Search result 1

Pori 1955 -diasarja

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 2

Satama

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja
1955
Saved in:
Search result 3

Rosenlewin portti

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 4

Porin Säästöpankin talo

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 5

Tyttöjen ammattikoulu

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 6

Isosannan saha

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 7
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 8

Vanhakoiviston kansakoulu

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 9

Yrjönkadun liikennettä

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 10

Raatihuoneenpuisto

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 11

Kansankulman myymälä

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 12

Reposaaren maantie

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 13

Raatihuoneen kokoussali

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 14

Junnila

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 15

Äestäjä-veistos

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 16

Isosannan saha

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 17

Linja-autoasema

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 18
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 19

Juholankuja 7

Show detailed view
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in:
Search result 20
Photo
Raita, Sven, valokuvaaja ; Porin kotiseutuyhdistys ry, tuottaja
1955
Saved in: